Държавна комисия по хазарта на Република България

PokerStars Casino притежава лиценз от Държавната комисия по хазарта на Република България.

Ако искате да направите оплакване, изпратете имейл до нашия екип за обслужване на клиенти на адрес support@starsaccount.bg.

В случай че не сте удовлетворени от решението на даден спор, можете да се обърнете към Държавната комисия по хазарта на Република България на адрес:

бул. Акад. Иван Гешов №15, етаж 2
София 1431, България

Уебсайт: www.dkh.minfin.bg
Имейл адрес: dkh@minfin.bg

Деловодство: +359 2 985 95850
Приемна: +359 2 985 95858

Факс: +359 2 952 0096