RSA Токен за сигурност

Какво представлява RSA Токенът за сигурност? Как мога да започна да използвам RSA Токен за сигурност за моята сметка? Мога ли да изключа тази функция, след като съм я активирал(а) за сметката си? Какво ще се случи, ако загубя моя RSA Токен за сигурност? Не намирам моя RSA Токен за сигурност и не разполагам с еднократните пароли, но имам турнир, който започва скоро, и трябва спешно да вляза в сметката си. Какво да направя? Забравих моя RSA PIN код за сигурност. Как мога да го възстановя? Как да получа повече еднократни пароли? Ще осигури ли RSA Токенът за сигурност пълна защита на сметката ми? Мога ли да споделя RSA Токена за сигурност с приятел? Колко време ще работи RSA Токенът за сигурност?