$$META$$

Големи и малки сандъчета

Има шест различни вида сандъчета, всеки с различен цвят. Техният ранг по възходящ ред е както следва:
Синьо → Бронзово → Сребърно → Златно → Диамантено → Черно

Можете да преминете нагоре към по-голямо сандъче или надолу към по-малко в зависимост от броя на сандъчетата, които сте спечелили през последните 28 дни. Ако не спечелите нито едно сандъче за период от 28 дни, следващото сандъче, което получите, ще бъде по-малко и с по-малко необходими точки за спечелването му.

  • Преминаване към по-голямо сандъче:
    Ако спечелите 10 сандъчета от един и същ вид в рамките на 28 дни, ще преминете към по-голямо сандъче. За спечелване на по-големите сандъчета са необходими повече точки, но пък те съдържат средно много по-големи награди.
  • Запазване на вида сандъче, което получавате в момента:
    За да продължите да получавате същия цвят сандъчета, трябва да сте спечелили поне едно сандъче от този вид през последните 28 дни.
  • Преминаване към по-малко сандъче:
    Ако не спечелите нито едно сандъче в рамките на 28 дни, следващото сандъче, което получите, ще бъде по-малко.

Това правило важи за всички видове сандъчета от програмата Stars Rewards. Не може да паднете под най-малкия вид сандъче (синьото) и не може да преминете над най-големия (черното).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория