$$META$$

Включване в Stars Rewards

Участието в програмата Stars Rewards е безплатно, а да започнете да я използвате е изключително лесно! Потърсете модула Stars Rewards в нашия софтуер и натиснете бутона „Старт”, за да се включите и да започнете да печелите награди.

Не възможно да се отпишете от програмата, но от меню „Настройки” можете да изберете индикаторът за напредъка на Stars Rewards да не се показва на екрана.

Това става, като премахнете отметката от съответното квадратче за опция в Settings (Настройки) → Table Appearance (Външен вид на масите) → Table Display (Изглед на масите) → Stars Rewards.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория