$$META$$

Промяна на рождената дата

Ако въвеждате рождена дата във Вашата сметка Stars за първи път, влезте в сметката си от софтуера за компютър и изберете:

Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → Date of Birth (Рождена дата)

Въведете датата си на раждане и натиснете Apply (Приложи).

Имайте предвид, че можете да въведете рождената си дата само от софтуера за компютър.

За да промените рождена дата, която вече е регистрирана в сметката Ви, моля, качете копие на Ваш официален документ за самоличност чрез софтуера:

  • Help (Помощ) → Contact Us (Свържете се с нас)
  • Категория → Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
  • Подкатегория → Upload Documents (Качване на документи)

Уверете се, че сте написали „Промяна на рождена дата” в полето „Относно” и сте включили причините за промяната в съобщението си до нас.

Важно!
Не можем да приемем снимка на екрана от мобилен телефон.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория