$$META$$

Промяна на регистрирана държава

Ако сте се преместили в друга държава, влезте в сметката си от новото си местоположение. Когато го направите, ни изпратете следните документи:

 • Копие на официален документ за самоличност (например паспорт, шофьорска книжка или лична карта)
 • Копие на последната Ви сметка за битови услуги или банково извлечение, показващо Вашите имена, новия Ви адрес и датата на издаване (не по-стара от 3 месеца).

Можете да качите тези документи чрез софтуера по следния начин:

На компютър
 1. Help (Помощ) → Contact Us (Свържете се с нас)
 2. Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
 3. Подкатегория: Upload documents (Качване на документи)
На мобилно устройство
 1. Менюто в Android или More (Още) в iOS → Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Support (Поддръжка) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)
 2. Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
 3. Подкатегория: Upload documents (Качване на документи)
В PokerStars Next Gen
 1. Иконата Account (Сметка) → Help (Помощ) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)
 2. Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
 3. Подкатегория: Upload documents (Качване на документи)
На уебсайта
 1. Account (Сметка) → Help (Помощ) → Contact Support (Email) (Свържи се с поддръжка (Имейл))
 2. Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
 3. Подкатегория: Upload documents (Качване на документи)

След това нашият екип ще прегледа Вашите документи и ще актуализира информацията за Вашата сметка.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория