Проблем с разрешенията в Windows - Пълно преинсталиране - Грешка 2/79

В случай че нашият софтуер дава грешки, например:

 • Грешка 2/79 Access Denied (Отказан достъп) или подобна.
 • В този случай няма да можете да запазите или да получите достъп до историята на ръцете, бележките за играчите и т.н.

Това може да означава, че нашият софтуер няма съответните разрешения в Windows. Пълното преинсталиране на нашия софтуер за игра би трябвало да отстрани този проблем.

Ето какво трябва да направите:

Направете резервно копие на Вашите файлове с настройки и бележки за играчите. Имената на тези файлове са:

 • Файлът с настройки: user.ini или user
 • Бележки за играчите: notes.user.xml (където „user” е потребителското Ви име)

Има файл с бележки за играчите само ако сте запазвали бележки или етикети за играчите на масите за покер. Ако нямате бележки за играчите, просто запазете копие на файла с настройки.

Стъпка 1: Запазване на резервни копия на потребителските файлове

За тази цел отворете нашия софтуер (ако е възможно) и следвайте тези стъпки:

Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

Намерете файловете и ги копирайте временно на друго сигурно място.

Ако не можете да отворите софтуера за игра, трябва ръчно да стигнете до папката с настройки, за да намерите файловете.

 1. Натиснете клавишите Windows и R (едновременно)
 2. Въведете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter (Въведи):
  %USERPROFILE%\AppData\Local
 3. Намерете и отворете папката на нашия софтуер
 4. Намерете файловете user или user.ini и notes.user.xml (ако има такъв)
 5. Копирайте временно файловете на друго сигурно място (добър избор е работният плот)

След като направите копие на файловете, деинсталирайте нашия софтуер.

Стъпка 2: Деинсталиране на нашия софтуер

Ако използвате Windows 10, отворете:

Settings (Настройки) → Apps (Приложения) → Apps & Features (Приложения и функции)

Използвайте лентата за търсене, за да намерите софтуера, или превъртете надолу по списъка, след това изберете програмата и натиснете бутона Uninstall (Деинсталиране).

Ако използвате Windows 8, отворете:

Settings (Настройки) → Control Panel (Контролен панел) → Programs (Програми)

Деинсталирайте всички компоненти на нашия софтуер.

Ако използвате Windows Vista или Windows 7, отворете:

Control Panel (Контролен панел) → Programs (Програми) → Uninstall a program (Деинсталиране на програма)

Деинсталирайте всички компоненти на нашия софтуер

Стъпка 3: Изтриване на програмните файлове

След това изтрийте всички програмни файлове от инсталационната директория на нашия софтуер. По подразбиране тя се намира в C:\Program Files (x86)\PokerStars\

Освен това трябва да изтриете и файловете с настройки. За да намерите тези файлове, отворете папката с настройки на нашия софтуер, както е описано в стъпка 1. След като намерите папката, изтрийте всички файлове в нея.

Стъпка 4: Проверка на разрешенията на потребителя и софтуера

Уверете се, че сте влезли в Windows, като използвате акаунт с администраторски права.

Проверете дали е активирано управлението на потребителските акаунти (UAC):

 1. Потърсете „UAC” чрез функцията за търсене на Windows.
 2. Изберете Change User Account Control Settings (Промени настройките за управление на потребителски акаунти).

Ако плъзгачът е в позиция Default (По подразбиране), преминете към следващата стъпка. Ако не е, поставете го на Default (По подразбиране), натиснете OK и рестартирайте компютъра.

Стъпка 5: Изтегляне на нашия софтуер

Изтеглете инсталационния файл на софтуера от нашия уебсайт.

По време на инсталацията изберете да се инсталира в директорията по подразбиране (C:\Program Files (x86)\).

Ако желаете да не виждате съобщения от UAC, без да изключвате тази функция, има приложения от трети страни, които може да са Ви от полза. Можете да ги намерите, като потърсите „UAC silent mode” в Google.

Стъпка 6: Възстановяване на файловете от резервните копия

Накрая, възстановете запазените файлове, след като завършите процеса на преинсталиране:

Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки).

Затворете нашия софтуер, след това копирайте обратно файловете в папката (ако бъдете попитани дали искате да презапишете файловете, приемете.)

Ако проблемът продължи, вероятно софтуерът за сигурност на Вашия компютър пречи на работата на нашия софтуер. В този случай ни изпратете името и версията на софтуера за сигурност, който използвате. Това може бъде защитна стена, уеб филтър или антивирусен софтуер (напр. Kaspersky, Norton Internet Security и др.).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория