$$META$$

Пълно преинсталиране на нашия софтуер на Windows

Запазване на резервни копия на потребителските файлове

Препоръчваме да направите копие на файла с настройки (записан като user.ini или user) и на файла с бележки за играчите в папката с настройки, когато деинсталирате софтуера. Файлът с бележки за играчите съществува само ако сте запазили бележки или етикети за други играчи, и се нарича notes.user.xml (където „user” е Вашето потребителско име). Ако нямате бележки за играчите, просто запазете копие на файла с настройки.

За да го направите, отворете нашия софтуер (ако е възможно) и следвайте следните стъпки:

Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

Намерете файловете и ги копирайте временно на друго сигурно място.

Ако не можете да отворите софтуера, трябва ръчно да стигнете до папката с настройки, за да намерите файловете.

 1. Натиснете клавишите Windows и R (едновременно).
 2. Напишете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter:
  %USERPROFILE%\AppData\Local
 3. Намерете и отворете папката на нашия софтуер.
 4. Намерете файловете „user” или „user.ini” и „notes.user.xml” (ако има такъв).
 5. Копирайте временно файловете на друго сигурно място (добър избор е работният плот).
Деинсталирайте нашия софтуер

Windows 10

Settings (Настройки) → System (Система) → Apps & Features (Приложения и функции)

Използвайте лентата за търсене, за да намерите софтуера, или превъртете надолу по списъка, след това изберете програмата и натиснете бутона Uninstall (Деинсталиране).

Windows 8

Settings (Настройки) → Control Panel (Контролен панел) → Programs (Програми)

Деинсталирайте всички компоненти на нашия софтуер.

Windows Vista и Windows 7

Control Panel (Контролен панел) → Programs (Програми) → Uninstall a program (Деинсталиране на програма)

Деинсталирайте всички компоненти на нашия софтуер.

Изтрийте програмните файлове.

След като деинсталирането приключи, изтрийте всички програмни файлове от инсталационната директория (по подразбиране папката се намира в C:\Program Files).

Освен това трябва да изтриете и файловете с настройки. За да ги намерите, следвайте инструкциите в началото на този имейл, за да отворите папката с настройки. След като намерите папката, изтрийте всички файлове, останали в нея.

Проверете разрешенията за потребителя и софтуера

При изтриване на всички файлове, моля, уверете се, че сте влезли в профила си в Windows с администраторски права.

Уверете се, че UAC (Управление на потребителски акаунти) е активирано, в противен случай нашият софтуер може да не работи. За тази цел направете следното:

 1. Потърсете UAC чрез функцията за търсене на Windows.
 2. Изберете Change User Account Control Settings (Промени настройките за управление на потребителски акаунти).
 3. Уверете се, че плъзгачът е поставен в позиция Default (По подразбиране).
 4. Натиснете OK и рестартирайте компютъра.
Изтеглете нашия софтуер

Моля, изтеглете софтуера от нашата уебстраница и го инсталирайте.

Моля, инсталирайте в директорията по подразбиране (C:\Program Files\...\) и след това се опитайте да стартирате софтуера отново. Ако желаете да не виждате съобщения от UAC, без да изключвате тази функция, има приложения от трети страни, които може да са Ви от ползва. Можете да ги намерите, като потърсите „UAC silent mode” (тих режим на UAC) в Google.

Възстановете файловете от резервните копия

Накрая, възстановете запазените файлове, след като завършите процеса на преинсталиране:

Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки).

Затворете нашия софтуер, след това копирайте обратно файловете в папката (ако бъдете попитани дали искате да презапишете файловете, приемете.)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория