Функция за преобразуване на валута

Функцията за преобразуване на валута позволява на играчите да обменят валута автоматично.

Тя трябва да се използва задължително, ако целта е да се играе във валута, която е различна от валутата по подразбиране в сметката на съответния играч.

От софтуера за компютър
  1. Settings (Настройки)
  2. Global (Общи)
  3. Multi Currency (Други валути)
  4. Always convert currencies automatically without confirmation. (Винаги преобразувай валутите автоматично без потвърждение.)

На компютър

От мобилното приложение
  1. More/Menu (Още/Меню)
  2. Settings & Tools (Настройки и инструменти)
  3. Auto-Convert Currencies (Автоматично преобразуване на валути)

На мобилно устройство

Ако използвате версията на нашия център за помощ на уебсайта:

Multi Currency (Други валути)

След като се отвори прозорецът за други валути, има възможност за избор между следните опции:

  • Entering a game or placing a bet (Влизане в игра или поставяне на залог) Всички средства ще бъдат преобразувани автоматично от други валути без необходимост от одобрение, ако няма достатъчно средства в баланса на предпочитаната валута.
  • Leaving a game or settlement of a bet (Напускане на игра или уреждане на залог) Всички средства, произтичащи от напускане/отписване от игра, печалби, награди, уреждане на залози, ще бъдат добавяни към сметката в предпочитаната валута.

Избиране на първата опция гарантира по-гладко и непрекъснато изживяване по време на игра.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория