$$META$$

Задаване на предпочитана валута

Предпочитаната валута е валутата по подразбиране за трансфери и търговия с Т-пари във Вашата сметка.

Предпочитаната валута е показана първа в списъка вдясно на касата (или в Balances (Баланси) в мобилното приложение). Тук можете също да видите и общия си баланс (винаги се показва в предпочитаната валута).

Когато получите пари, но не разполагате със сметка в съответната валута (например, ако спечелите пари във фрийрол с EUR, но нямате сметка в EUR), средствата ще бъдат преобразувани автоматично в предпочитаната от Вас валута.

Предпочитаната от Вас валута ще се използва, ако поради някаква причина не можете да посочите валута, когато това се налага (например, ако загубите връзка със сървъра).

Можете да промените предпочитаната си валута по всяко време от менюто Manage Currencies (Управление на валути) → Preferred Currency (Предпочитана валута) в касата.

Можете също така да настроите сметката си така, че средствата автоматично да се преобразуват в предпочитаната валута при започване или напускане на игра:

  • На уебсайта: Multi Currency (Други валути)
  • На компютър: Settings (Настройки) → Global (Общи) → Multi Currency (Други валути)
  • На мобилно устройство: менюто в Android или More (Още) в iOS → Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Auto-Convert Currencies (Автоматично преобразуване на валути)

Предпочитаната валута не може да се изтрива. Ако желаете да изтриете Вашата предпочитана валута, трябва най-напред да изберете нова такава. Валутата в USD никога не може да бъде изтрита.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория