Онлайн банков трансфер: депозитът ми липсва

Не сте получили своя депозит чрез онлайн банков трансфер?

Изпратете ни имейл със следната информация, за да можем да проследим транзакцията:

  • Точния текст от полето с описание и референтен код за тази транзакция (както са показани на банковото извлечение)
  • Приблизителната дата и час на депозита.
  • Сумата на депозита във Вашата местна валута.
  • Сканирано копие или снимка на екрана с Вашето банково извлечение.

Уверете се че следните данни се виждат на изображението на банковото извлечение:

  • Последните 4 цифри на банковата Ви сметка.
  • Името на титуляра на сметката.
  • Пощенският адрес на банката (за печатно извлечение) или URL адресът на банката (за онлайн извлечение).

Ако се нуждаете от информация как да направите снимка на екрана, разгледайте тази полезна страница.

Важно!
Ако банковото Ви извлечение показва целия номер на картата или сметката, редактирайте изображението, за да закриете тази информация, преди да ни го изпратите. В противен случай не можем да обработим документа и вместо това ще трябва да го изтрием.

Ограничение на отговорността:
Предоставяме връзките към уебсайтове и продукти на трети страни само за удобство на нашите играчи. The Stars Group нито препоръчва, нито поема отговорност за използването на продукти и уебсайтове, които са независими от нас. Моля, имайте предвид, че трябва сами да прецените дали да използвате информацията и продуктите, споменати тук, като носите цялата отговорност за това.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория