$$META$$

Обяснение за GDPR

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) представлява набор от правила, целящи да разширят съществуващата защита на поверителността на личните данни на гражданите на ЕС. Регламентът е създаден, за да засили и унифицира законодателството за защита на данните в Европейския съюз.

GDPR дефинира термина „лични данни” като „информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да се идентифицира”.  Лични данни са например име, домашен адрес, снимка, имейл адрес, банкова информация, IP адрес на компютър и др.

Личните данни включват и информация относно физическо лице, която може да бъде извлечена от тези данни, или може да идентифицира физическото лице, ако бъде комбинирана с други данни.

 

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория