Незабавни бонуси – Преобразуване в истински пари

За да преобразувате незабавен бонус в истински пари, трябва да изпълните предварително зададената цел за залагане, преди той да изтече.

Точният брой точки за осребряване, които трябва да съберете, се показва при първоначалното предлагане на незабавния бонус. Също така можете да го проверите по всяко време в софтуера за игра. Трябва просто да влезете в сметката си и да изберете:

  • От софтуера за компютър: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Instant Bonuses (Незабавни бонуси)
  • От мобилното приложение: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Manage Bonuses (Управление на бонусите)
  • На уебсайта: Account (Сметка) → My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси)

Ако незабавният бонус изтече, преди да изпълните изискванията за залагане, губите възможността да го преобразувате. След като незабавен бонус бъде преобразуван в истински пари, средствата могат да се използват на нашите маси или да бъдат изтеглени.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория