Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Незабавни бонуси – обща информация

Незабавен бонус и редовен паричен рабат не са едно и също нещо. Незабавните бонуси моментално добавят средства в сметката Ви, но могат да се използват само в казино игри, отговарящи на условията. Когато получите незабавен бонус, Вашата цел е да съберете необходимия брой точки за осребряване чрез игра във включените казино игри, преди незабавният бонус да изтече. Веднага след като съберете нужните точки за осребряване, остатъкът от рабата (плюс всички печалби от него, ако има такива) се преобразува в истински пари.

Не можете да използвате незабавния бонус извън игрите, за които е предназначен, нито да го изтеглите, преди да съберете необходимия брой точки за осребряване.

Можете да следите напредъка си за освобождаване на активен незабавен бонус от следните менюта:

  • От софтуера за компютър: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Instant Bonuses (Незабавни бонуси)
  • От мобилното приложение: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Manage Bonuses (Управление на бонусите)
  • На уебсайта: Account (Сметка) → My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси)

Там ще намерите и допълнителна информация, като игрите, в които може да го използвате, датата на валидност и опциите за отказване или временно спиране на бонуса. Опцията за отказване зависи от конкретната оферта и понякога може да не е достъпна. Временното спиране на текущ бонус ще го премахне от достъпния Ви баланс в отговарящите на условията игри и залозите, направени след това, няма да се зачитат за неговото освобождаване. Можете да подновите временно спрян бонус по всяко време, преди той да изтече.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория