$$META$$

Незабавни бонуси – Обща информация

Незабавен бонус и редовен паричен рабат не са едно и също нещо. Незабавните бонуси моментално добавят в сметката Ви средства, които могат да се използват само в казино игри, отговарящи на условията. Когато получите незабавен бонус, Вашата цел е да съберете определен брой точки за осребряване чрез игра във включените игри, преди рабатът да изтече. Веднага след като съберете нужните точки за осребряване, сумата на рабата (плюс всички печалби) се преобразува в истински пари.

Рабатът не може да се използва за игри, различни от отговарящите на условията казино игри, нито може да се изтегли, преди да съберете необходимия брой точки за осребряване.

Напредъкът на Вашия активен незабавен бонус може да се следи от следните менюта:

От компютър:

  1. My Stars (Моите Stars)
  2. Bonuses (Бонуси) 
  3. Instant Bonuses (Незабавни бонуси) 

От мобилно устройство:

  1. My Stars (Моите Stars)
  2. Bonuses (Бонуси) 

Тук ще намерите допълнителна информация, напр. включените игри, в които можете да го използвате, дата на валидност и опциите за Surrender (Отказване) и Pause (Временно спиране) на рабата.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория