$$META$$

Управление на няколко незабавни бонуса

Можете да използвате само един незабавен бонус в даден момент в отговаряща на условията игра.

В случай че разполагате с няколко незабавни бонуса, които можете да използвате в определена игра, всеки от тях ще бъде добавен към наличния Ви баланс веднага след като:

  • Преобразувате предишния незабавен бонус в парична сума, като спечелите необходимия брой точки за осребряване.
  • Отказали сте се от, сложили сте на пауза или сте използвали докрай предишния незабавен бонус.

Можете да управлявате реда, по които незабавните бонуси стават достъпни за използване, като отворите:

  • На уебсайта: Account (Сметка) → My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси)
  • От софтуера за компютър: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Instant Bonuses (Незабавни бонуси)
  • От мобилното приложение: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Manage Bonuses (Управление на бонусите)

За да промените реда, в който искате да използвате незабавните бонуси, трябва да размените местата им, като изберете един от бонусите от лявата страна и го плъзнете нагоре или надолу в зависимост от предпочитанията си.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория