$$META$$

Незабавен бонус – средствата не могат да се изтеглят.

Средствата от Вашия незабавен бонус могат да се използват в определени игри, но не могат да се изтеглят. Можете да преобразувате незабавния бонус в истински пари, които можете да изтеглите, като съберете необходимите точки за осребряване чрез участие в отговарящите на изискванията игри с истински пари.

Броят на залозите или точките за осребряване, необходими за преобразуването на незабавен бонус в истински пари, се показва при предлагането на съответния бонус. Освен това може да проверите тази информация, като изпълните следните стъпки:

  • От софтуера за компютър: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Instant Bonuses (Незабавни бонуси)
  • От мобилното приложение: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Manage Bonuses (Управление на бонусите)
  • На уебсайта: Account (Сметка) → My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси)

Изберете активен незабавен бонус, за да видите подробности, например включените игри, срока на валидност, напредъка и опциите за Surrender (отказ) или Pause/Resume (временно спиране/подновяване) за незабавния бонус.

След като спечелите необходимите точки за осребряване, за да освободите незабавния бонус, балансът му ще се преобразува в истински пари и ще се добави в баланса на сметката Ви. Незабавните бонуси не могат да се освобождават на порции.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория