Как можем да помогнем?

Незабавни бонуси – Разяснение относно стойността при отказ

Ако по някаква причина искате да се откажете от Вашия незабавен бонус, можете да го направите, като следвате инструкциите по-долу.

На компютър

  1. My Stars (Моите Stars)
  2. Bonuses (Бонуси) 
  3. Instant Bonuses (Незабавни бонуси) 
  4. Натиснете Вашия активен незабавен бонус и изберете Surrender (Откажи се)

На мобилно устройство

  1. My Stars (Моите Stars)
  2. Bonuses (Бонуси) 
  3. Manage Bonuses (Управление на бонусите) 
  4. Натиснете Вашия активен незабавен бонус и изберете Surrender (Откажи се)

Стойността при отказ се пресмята, като от сумата на първоначалната покупка на рабата се извадят всички загуби от сумата на незабавния бонус.

Изскачащо съобщение ще Ви информира за стойността в истински пари, която ще получите, ако изберете да се откажете от рабата. В този момент можете да отмените Вашето действие или да натиснете OK. 

Някои незабавни бонуси се състоят само от сумата на рабата. В този случай няма да има сума от истински пари, която да бъде добавена към сметката Ви, и стойността при отказ ще бъде нула. Ако Вашият незабавен бонус е изисквал покупка с истински пари и има налична сума при отказ, тази сума ще бъде добавена веднага към баланса Ви от истински пари, след като се откажете от него.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория