$$META$$

Незабавни бонуси – разяснение относно стойността при отказ

Ако искате да се откажете от незабавен бонус, трябва просто да влезете в сметката си и да изберете:

  • От софтуера за компютър: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Instant Bonuses (Незабавни бонуси)
  • От мобилното приложение: My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси) → Manage Bonuses (Управление на бонусите)
  • На уебсайта: Account (Сметка) → My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси)

Там изберете незабавния бонус, от който искате да се откажете, и натиснете Surrender (Отказ).

Стойността при отказ се пресмята, като от сумата за първоначалната покупка на рабата се извадят всички загуби от сумата на незабавния бонус.

Изскачащо съобщение ще Ви информира за стойността в истински пари, която ще получите, ако изберете да се откажете от бонуса. В този момент можете да отмените действието си или да натиснете OK.

Някои незабавни бонуси се състоят само от сумата на рабата. В този случай няма да има сума от истински пари, която да бъде добавена към сметката Ви, и стойността при отказ ще бъде нула. Ако незабавният бонус е изисквал покупка с истински пари и има налична сума, която да получите при отказ, след като се откажете от него, тази сума ще бъде добавена веднага към баланса от истински пари на сметката Ви.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория