$$META$$

Ръчно намиране на лог файловете в Windows и Mac OS

Ако имате проблеми с нашия софтуер или сметката си, може да поискаме да ни изпратите лог файловете, които нашият софтуер генерира. Така ще можем да прегледаме лог файловете за съобщения за грешки или други индикатори за причината на проблема, и ще можем да Ви помогнем.

Изпратете ги чрез нашия софтуер, ако можете да го отворите. Ако не можете да отворите нашия софтуер, бихте могли да ги намерите ръчно:

Windows
 1. Натиснете клавишите Windows и R (едновременно).
 2. Напишете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter:
  %USERPROFILE%\AppData\Local
 3. Намерете и отворете папката на нашия софтуер.
 4. Намерете всички файлове, завършващи на .log.0 или .log.1.
 5. Плъзнете тези файлове на работния плот за лесен достъп.
Mac OS X
 1. Отворете Finder и от лентата Menu (Меню) изберете Go (Отиди) и след това Go to Folder (Отиди в папка).
 2. Напишете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter:
  ~/Library/Logs
 3. Намерете и отворете папката на нашия софтуер.
 4. Намерете всички файлове, завършващи на log.0 или .log.1.
 5. Плъзнете тези файлове на работния плот за лесен достъп.

Изпратете ни лог файловете чрез нашия софтуер или уебайта.

Важно!
Включете потребителското си име и допълнителна информация, свързана с причината за изпращане на лог файловете.

Потребителите на Windows могат да гледат следния видеоклип как да намерят ръчно лог файловете.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория