Как можем да помогнем?

Ръчно намиране на лог файловете за Windows и MAC

Ако имате проблеми с нашия софтуер или Вашата сметка Stars, може да поискаме да ни изпратите лог файловете, които нашият софтуер генерира. Така ще можем да прегледаме лог файловете за съобщения за грешки или индикатори за това, което може да е причина за проблема, и ще можем да Ви помогнем.

Изпратете ги чрез нашия софтуер, ако можете да го отворите. Ако не можете да отворите нашия софтуер, бихте могли да ги намерите ръчно:

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10
 1. Натиснете клавишите Windows и R (едновременно).
 2. Напишете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter:
  %USERPROFILE%\AppData\Local
 3. Намерете и отворете папката на нашия софтуер.
 4. Намерете всички файлове, завършващи на log.0 или .log.1.
 5. Плъзнете тези файлове на работния плот за лесен достъп.
Windows XP
 1. Натиснете двукратно върху My Computer (Моят компютър) на работния плот или от менюто Start (Старт).
 2. Натиснете двукратно върху C: устройството, за да отворите Вашия твърд диск.
 3. Натиснете двукратно върху Program Files (Програмни файлове).
 4. Превъртете надолу и натиснете двукратно върху папката с нашия софтуер.
 5. Намерете всички файлове, завършващи на log.0 или .log.1.
 6. Плъзнете тези файлове на работния плот за лесен достъп.
Mac OS X
 1. Отворете Finder и от лентата Menu (Меню) изберете Go (Отиди) и след това Go to Folder (Отиди в папка).
 2. Напишете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter:
  ~/Library/Logs
 3. Намерете и отворете папката на нашия софтуер.
 4. Намерете всички файлове, завършващи на log.0 или .log.1.
 5. Плъзнете тези файлове на работния плот за лесен достъп.

Изпратете ни лог файловете чрез формуляра за връзка с Поддръжка:

 1. Help (Помощ)
 2. Contact Us (Свържете се с нас)

Важно!
Напишете Вашето Stars ID и всички подробности във връзка с причината, поради която изпращате лог файловете.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория