Преинсталиране на нашия софтуер на Mac OS

Препоръчваме Ви първо да направите резервно копие на файла с Вашите настройки (името му завършва на „user.ini”) и файла с бележки за играчите (нарича се „notes.user.xml”, където „user” е потребителското Ви име) Има файл с бележки само ако си водите бележки за останалите играчи на масите за покер, така че може да игнорирате тази част от инструкциите, ако не се отнасят за Вашия случай.

За да откриете бележките си:

 1. Отворете Finder и в горната лента с менюто изберете: Go (Отиди) → Go to Folder... (Отиди в папка...)
 2. Копирайте и вмъкнете пътеката до файла, дадена по-долу, и натиснете бутона Go (Отиди):
  ~/Library/Application Support/
 3. Превъртете надолу и отворете папката с нашия софтуер, който съдържа файла с бележките.

За да откриете файла с настройки:

 1. Отворете Finder и в горната лента с менюто изберете: Go (Отиди) → Go to Folder... (Отиди в папка...)
 2. Напишете следното или го копирайте и поставете в полето за търсене и натиснете Enter:
  ~/Library/Preferences/
 3. Това е файлът, чието име завършва на „user.ini”.

В случай че папката с библиотеката не се показва:

 1. Стартирайте терминал от Spotlight (можете да стартирате Spotlight от горната дясна част на лентата с менюто или като натиснете едновременно клавишите Command + интервал).
 2. За да се покаже директорията, въведете следната команда:
  chflags nohidden ~/Library/
 3. Натиснете клавиша Enter

Така папките в библиотеката ще се виждат и ще можете да намерите споменатия по-горе файл.

След като направите копия на файловете, трябва да:

 1. Деинсталирате софтуера, като го издърпате в кошчето.
 2. После отворете нашия сайт и изтеглете .zip файла отново от секцията за изтегляне.
 3. Натиснете Show Downloads (Покажи изтеглените файлове) в Safari.
 4. Натиснете двукратно върху файла с нашия софтуер.
 5. В прозореца, който се отвори, изберете и поставете нашия софтуер в папката Applications (Приложения).
 6. Натиснете двукратно върху папката с приложения.
 7. В прозореца, който се отвори, натиснете двукратно върху файла за инсталиране.

Накрая, след като преинсталирането приключи, възстановете запазените файлове.

За да възстановите бележките си, отворете нашия софтуер и изберете: Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

Затворете нашия софтуер и копирайте там резервните копия на файловете. Ако бъде попитани дали искате да презапишете файл, приемете.

За да възстановите настройките си:

 1. Отворете Finder и в горната лента с менюто изберете: Go (Отиди) → Go to Folder... (Отиди в папка...)
 2. Копирайте и вмъкнете пътеката до файла, дадена по-долу, и натиснете бутона Go (Отиди):
  ~/Library/Preferences/
 3. Поставете файла с име, завършващо на „user.ini”, в папката. Ако бъде попитани дали искате да презапишете файл, приемете.

Накрая, за да завършите процеса, рестартирайте компютъра.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория