$$META$$

Поверителност на личната информация

Полагаме огромни усилия, за да осигурим пълна конфиденциалност на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която събираме за всеки отделен играч, и никога съзнателно няма да дадем достъп до тази информация на трети лица извън компанията, освен на съответния играч или както е предвидено в нашата Политика за конфиденциалност, която можете да намерите тук:

Нашите служители трябва да спазват условията на тази политика за конфиденциалност. Политиката за конфиденциалност определя, че служителите са длъжни да пазят информацията за играчите строго поверителна. Това задължение остава в сила и след като служител напусне нашата компания.

Правим сериозни инвестиции в своите сървъри, бази данни, резервни бази данни, защитни стени и технологии за шифроване, за да защитим информацията, която събираме. Тези технологии се използват като част от нашата модерна система за сигурност.

Вие също трябва да направите необходимото за защита на своята информация. Паролата на сметката Ви е тайна. Препоръчваме да не я разкривате на никого и да елиминирате всички възможности други лица да я открият.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория