$$META$$

Използване на функцията за самостоятелно изключване

Изборът да приложите самоизключване към Вашата сметка е чудесен начин да си направите почивка, когато е необходимо.

Как става това?

Като част от нашия ангажимент за отговорно залагане, имате възможност да се изключите от игра за определен период от време. През това време ще можете да влизате в сметката си и да правите тегления, но няма да можете да играете на игри или да извършвате транзакции. Също така ще бъдете отписани от всички турнири, които започват през избрания от Вас период на почивка, и няма да получавате рекламни имейли или имейли с новини от нас.

Овен това е важно да знаете, че след като дадена заявка бъде потвърдена, не можем да отменим решението. След като времето изтече, ще можете отново да се наслаждавате на нашите игри.

Как да самоизключите сметката си?

Следвайте инструкциите по-долу в зависимост от устройството, което използвате:

  • На мобилно устройство: Менюто в Android или More (Още) в iOS → Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Responsible Gaming (Отговорно залагане) → Exclude me from playing (Изключи ме от игра)
  • На компютър: Tools (Инструменти) → Responsible Gaming (Отговорно залагане) → Exclude me from playing (Изключи ме от игра)

Ако искате да се изключите от конкретна игра, изберете играта, върху която желаете да наложите ограничение, в менюто Responsible Gaming (Отговорно залагане) и изберете DON'T PLAY (restrict all) (НЕ ИГРАЙ (забрани всички)).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория