Незавършена игра на видеопокер

Всеки път, когато прекъснете играта си, докато участвате в игра на видеопокер и след като залозите са приети, играта ще бъде завършена автоматично, като се използват предположенията за автоматично задържане. Не са необходими допълнителни действия от страна на играча.

Винаги можете да заявите историята на игрите Ви в казиното, за да видите играта си. За тази цел влезте в софтуера на казиното и отворете:

На компютър
  1. Tools (Инструменти)
  2. History & Stats (История и статистика)
  3. Get Casino Game History (Вземете история на игрите в казиното)
На мобилно устройство
  1. More (Още) за iOS или Menu (Меню) за Android
  2. Settings & Tools (Настройки и инструменти)
  3. Requests (Заявки)
  4. Casino Game History (История на игрите в казиното)
В уеб приложението
  1. Account (Сметка)
  2. History (История)
  3. Get Casino Game History (Вземете история на игрите в казиното)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория