Как можем да помогнем?

Банкови преводи: необходима информация за банкова сметка

Когато заявите теглене на средства чрез банков превод, ще Ви трябва следната банкова информация:

CLABE номер / Номер на банкова сметка
 • Clave Bancaria Estandarizada се изисква само в Мексико и има следната структура:
  • 3-цифрен банков код
  • 3-цифрен код на банковия клон
  • 11-цифрен код на сметката
  • 1-цифрена контролна цифра
 • За всички други държави: въведете номера на банковата Ви сметка.
Име на притежателя на сметката
 • Тази информация е предварително попълнена, като се използва името, на което е регистрирана Вашата сметка Stars.
Адресът, регистриран към банковата Ви сметка 
 • Тази информация е предварително попълнена, като се използва адресът, регистриран във Вашата сметка Stars.
 • Банковата Ви сметка трябва да се намира в държавата, регистрирана във Вашата сметка Stars.
 • Адресът във Вашата сметка Stars трябва да съвпада с адреса към банковата Ви сметка.
Телефонен номер
 • Тази информация е предварително попълнена, като се използва името, на което е регистрирана Вашата сметка Stars.
IBAN номер
 • Международният номер на банкова сметка представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент.
 • Това поле е задължително за всички европейски държави и избирателно за останалите.
Swift/BIC код
 • Банковият идентификационен код е уникален идентификационен код на определена банка, който се състои от осем или единадесет последователни знака:
  • 4-буквен банков код
  • 2-буквен код на държавата
  • 2-цифрен буквено-цифров локален код
  • 3-цифрен буквено-цифров код на банковия клон (незадължителен)
Име на банката
 • Моля, напишете цялото име на банката, а не само инициалите.
Адрес на банковия клон
 • Това е пълният адрес на Вашия банков клон.
Коментари
 • Това поле не е задължително и може да остане празно.

 

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория