Незабавен рабат

Незабавните рабати са специални средства, които можете да използвате за участие в игрите в казиното с истински пари. Сумите от рабатите могат да се преобразуват в истински пари, като участвате в определени игри в казиното с истински пари. В зависимост от условията на рабата това може да стане посредством печелене на точки за осребряване в игри от казиното или чрез поставяне на определен брой залози в казиното.

Как функционира незабавният рабат в казиното

Незабавният рабат в казиното се присъжда за използване в определени игри в казиното и може да се преобразува в истински пари посредством участието в тези игри. Когато получите или приемете незабавен рабат в казиното, ще разполагате с предварително определено време, за да го използвате и да изпълните условията, преди той да изтече.

 

Как да преобразувате незабавен рабат в казиното

За да преобразувате незабавен рабат в казиното в истински пари, трябва да изпълните условие за събиране на определен брой точки за осребряване. Печелите точки за осребряване, като участвате в определени игри, като различните игри присъждат различен брой точки. Натиснете тук за подробности как да печелите точки за осребряване, като участвате в отделните игри в казиното.

 

Как да управлявате незабавен рабат в казиното

Броят точки за осребряване, които трябва да спечелите, за да преобразувате незабавен рабат в казиното в истински пари, ще бъде показан при предлагането на рабата, на масите с игри в казиното, включени в офертата, и информацията ще бъде достъпна в софтуера за компютър или мобилното приложение чрез менюто „Моите Stars”.

Освен това там ще намерите допълнителна информация, като валидни игри, крайни срокове и опциите за отказване или временно спиране на рабата. Временното спиране на текущ рабат ще го премахне от достъпния ви баланс във валидните игри и всички залози след това няма да се зачитат за неговото освобождаване. Можете да изберете да подновите временно спрян рабат по всяко време, преди той да изтече.

 

Как да управлявате няколко незабавни рабата в казиното

Можете да използвате само един незабавен рабат в казиното в даден момент в игра от офертата. Ако имате няколко незабавни рабата в казиното, които са достъпни за употреба в определена игра, всеки рабат ще се добавя към достъпния баланс веднага след като изчистите рабата, като спечелите определен брой точки за осребряване, след като се откажете от него, спрете го временно или използвате всички суми от рабата. Можете да управлявате реда, по който различните рабати стават достъпни за използване, от менюто „Моите Stars”, както е обяснено по-горе.

 

Как да видите баланса си за игра с незабавен рабат в казиното, който е активен

Ако даден рабат е достъпен за използване в игра, достъпният баланс за игра ще покаже комбинираната обща сума на вашия баланс с истински пари плюс достъпния незабавен рабат в казиното с най-голям приоритет за преобразуване. Когато поставяте залог, средствата ще бъдат взети най-напред от баланса на достъпния към момента незабавен рабат в казиното и след това от баланса ви с истински пари.

След приключване на всеки рунд със залози балансът на всеки един незабавен рабат в казиното, който е в употреба, ще се увеличи или намали в зависимост от резултата на вашия залог. Ако балансът на незабавния рабат в казиното падне под залога, който искате да поставите, останалата част от баланса ще бъде комбинирана със суми под формата на истински пари, които са достъпни за поставяне на залог.

След като спечелите броя точки за осребряване, необходими за изчистването на рабата, целият останал баланс от рабата ще бъде преобразуван в истински пари и добавен към баланса ви с истински пари.

Броят точки за осребряване, които спечелите, зависи от казино игрите, в които изберете да участвате, което означава, че общият обем залози в казиното, необходим за изчистване на рабата, може да се увеличи или да намалее. Натиснете тук за пълно описание как печелите точки за осребряване в различните видове игри. Моля, обърнете внимание, че покриването на 65% или повече от масата за рулетка ще доведе до спечелването на 0 точки за осребряване за този залог.

Закупуване на незабавен рабат в казиното с истински пари

Някои оферти могат да ви дадат възможност да закупите незабавен рабат в казиното с истински пари. Те обикновено се наричат процентни рабати, например „100% рабат”. Този вид оферта ще преобразува сумите в истински пари, които използвате за покупка на рабата, в незабавен рабат в казиното с по-голяма стойност, като по-този начин ще увеличите баланса, с който можете да играете в игри с истински пари от офертата. Подобно на редовните незабавни рабати в казиното, ще трябва да спечелите определен брой точки за осребряване, за да преобразувате незабавния рабат в казиното отново в истински пари. Когато незабавните рабати в казиното, обаче, са закупени с истински пари, ако изберете да се откажете от рабата, преди да изпълните условията (като изберете опцията за отказ), някои средства – „откупната стойност” – могат да ви бъдат върнати в сметката под формата на истински пари. Откупната стойност се пресмята, като от сумата за първоначалната покупка на рабата се извадят всички загуби от сумата на първоначално издадения незабавен рабат в казиното. Максималната откупна стойност на рабата е първоначалната сума на покупката.

Пример 1:
Закупувате 50% незабавен рабат в казиното за $10. Ще изтеглим от сметката ви $10 и ще добавим рабат в казиното на стойност $15. Избирате да се откажете от рабата, когато текущата стойност на незабавния рабат в казиното е все още $15 или по-голяма. Рабатът ще бъде отменен и ще получите $10 обратно под формата на истински пари:
Сума на покупката (изтегля се от баланса ви с истински пари): $10
Издаден незабавен рабат в казиното: $15
Текущ баланс на незабавния рабат в казиното: $15
Откупна стойност: $10 ($10 сума на покупката – $0 загуби = $10 откупна стойност)

Ако балансът на рабата ви падне под първоначалната сума, за която е издаден, загубите ще бъдат приспаднати от паричната част на рабата (с което откупната стойност ще намалее). Използвайки примера с депозита от $10, при който получавате рабат от $15, ако след това загубите $5, откупната стойност ще падне до $5.

Пример 2:
Закупувате 50% незабавен рабат в казиното за $10. Получавате незабавен рабат в казиното за $15. Избирате да се откажете от рабата, когато текущата стойност на незабавния рабат в казиното е намаляла с $3 и е станала $12. Рабатът ще бъде отменен и ще получите $7 обратно под формата на истински пари:
Сума на покупката (изтегля се от баланса ви с истински пари): $10
Издаден незабавен рабат в казиното: $15
Текущ баланс на незабавния рабат в казиното: $12
Откупна стойност: $7 ($10 сума на покупката – $3 загуби = $7 откупна стойност)

Пример 3:
Закупувате 50% незабавен рабат в казиното за $10. Получавате незабавен рабат в казиното за $15. Избирате да се откажете от рабата, когато текущата стойност на незабавния рабат в казиното се е увеличила с $12 и е станала $27. Рабатът ще бъде отменен и ще получите $10 обратно под формата на истински пари:
Сума на покупката (изтегля се от баланса ви с истински пари): $10
Издаден незабавен рабат в казиното: $15
Текущ баланс на незабавния рабат в казиното: $27
Откупна стойност: $10 ($10 сума на покупката – $0 загуби = $10 откупна стойност)

Ако имате други въпроси относно незабавните рабати в казиното, моля, посетете нашия център за помощ или пишете на Поддръжка.

Изтеглете приложението

PokerStars Casino App

Играйте в казиното в движение с приложението, достъпно за iOS и Android.

Незабавен рабат в казиното

Casino Instant Bonus

Прегледайте страницата относно незабавните рабати в казиното, за да научите какво представляват и как да ги използвате.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит с истински пари и започнете да играете още сега. Депозирането е бързо и сигурно.